خبر نامه

[newsletter]

 

خبر نامه پشم سنگ ویلا

ادامه مطلب »

محصولات عایق پشم سنگ

محصولات عایق پشم سنگ  شرکت پشم سنگ ویلا

l

V

[portfolio_slideshow id=477]

مجصولات عایق پشم سنگ این شرکت شامل :

ایزوترم (پشم فله خام)

ایزوبلانکت (عایق لحافی)

فنوفلت (عایق لحافب رزین دار)

ایزوپایپ (عایق لوله ای پیش ساخته)

فنوپانل (عایق تخته ای)

عایق  پشم سنگ

ادامه مطلب »

معرفی شرکت

معرفی شرکت پشم سنگ ویلا

l

V

[portfolio_slideshow id=28] [portfolio_slideshow id=549]

a

 

ادامه مطلب »