انواع اتصالات در عایق بندی

 

انواع اتصالات در عایق بندی:

اتصال دیوار با کف مجاور

پشم سنگ ویلا

پشم سنگ ویلا

اتصال دیوار با کف طبقات

 

پشم سنگ ویلا

پشم سنگ ویلا

اتصال دیوار با بام

 

پشم سنگ ویلا

پشم سنگ ویلا

[portfolio_slideshow ]

نوشته‌های تازه

بایگانی

دسته بندی