ضریب جذب صوت پشم سنگ

ضریب جذب صوت پشم سنگ: عایق پشم سنگ از دو طریق به كاهش صدا كمک می‌كند، با كاهش انتقال صدا در میان اجزاء متشكله سازه و یا جذب صدا در سطح. افت انتقال صدا عبارت است از كاهش انرژی صوتی هنگام عبور از دیوار، كف، بام و غیره كه در مجموع از خصوصیات محیط مادی است. صدا ممكن است در اثر ارتعاش هوا و یا در اثر ضربه مكانیكی ایجاد شود كه هر كدام در جای خود باید مورد بررسی قرار گیرد.جذب صدا عبارت است از كاهش انرژی صوتی هنگامی كه صدا از سطح منعكس می‌گردد. ضریب جذب صدا با عددی بزرگتر از صفر معرفی می‌شود. اگر سطحی هیچ صدایی را جذب نكند، ضریب جذب صفر است. عایق پشم سنگ بازدهی بالایی در جذب و كاهش صدا دارد به همین دلیل در فرودگاه‌ها،‌ استودیوهای صدابرداری، زیر ریل‌ها و در ایستگاه‌های متروی داخل شهری به منظور جلوگیری از انتقال ارتعاشات و صدا از عایق پشم سنگ استفاده می‌كنند. آزمایش‌ها نشان می‌دهد كه با طراحی و نصب عایق‌ها می‌توان به كاهش صدا تا تراز مورد نظر رسید. مقدار تضعیف انرژی صوتی در هنگام عبور از مواد بستگی به ضخامت آنها دارد. این مقدار در مورد پشم سنگ به ویژه در فركانس های كم با افزایش ضخامت بالا می‌رود. گذاشتن فاصله هوایی مناسب در پشت عایق صدا، ضریب تضعیف آن را به نحو محسوسی افزایش می‌دهد. لازم به ذکر است جهت اطلاعات بیشتر راجع به عایق کاری صوتی به بخش مربوطه در همین کاتالوگ مراجعه نمایید.

پشم سنگ ویلا

پشم سنگ ویلا

پشم سنگ ویلا

پشم سنگ ویلا

شرکت پشم سنگ ویلا

شرکت پشم سنگ ویلا

 پشم سنگ ویلا

پشم سنگ ویلا

شرکت پشم سنگ ویلا

شرکت پشم سنگ ویلا

[portfolio_slideshow ]

نوشته‌های تازه

بایگانی

دسته بندی