عایق های لحافی رزین دار(فنو فلت)

عایق های لحافی رزین دار(فنو فلت) •    عایق لاحافی رزین دار بدون روکش •    عایق لاحافی رزین داربا یک طرف کاغذ کرافت •    عایق لاحافی رزین دار با  دو طرف کاغذ کرافت •    عایق لاحافی رزین دار با یک طرف فویل آلومینیوم •    عایق لاحافی رزین داربا یک طرف کاغذ کرافت و یک طرف تور سیمی •    عایق لاحافی رزین دار با  دو طرف  تور سیمی

پشم سنگ ویلا

پشم سنگ ویلا

پشم سنگ ویلا

پشم سنگ ویلا

موارد استفاده عایق های لحافی رزین دار : برای عایق کاری و پوشش سقفهای کاذب ، ساختمانهای صنعتی ، کانال های گردش هوا ، سیستم های آب سرد کن ، اگزوز سازی ها ، دیوار های سالن کنفرانس  و  ساختمان های مسکونی برای جذب صدا و جلو گیری از ارتعاشات و … مورد استفاده قرار می گیرد . این عایق ها به صورت رول یا قطعه ای  همراه با  مقداری رزین فنولیک  که نقش چسب نگهدارنده و شکل دهنده به عایق را می دهد در حالت های روکش دار و بدون روکش تولید شده و حالت اسفنجی دارند. عایق های باروکش کاغذ کرافت یا آلومینیوم به دلیل داشتن مقدار کمی پلی اتیلن در لایه کاغذ برای دما های بالا توصیه نمی شوند. پوشش آلومینیوم از نفوذ رطوبت به داخل عایق کاملا جلوگیری می کند.

[portfolio_slideshow ]

نوشته‌های تازه

بایگانی

دسته بندی