عایق های پشم خام (ایزوترم)

عایق های پشم خام (ایزوترم)

•    پشم خام فله (ایزو ترم) حلاجی شده •    پشم رزین دار فله (ایزو ترم) حلاجی شده •    پشم فله (ایزو ترم) فاقد شکل مشخص •    پشم فله (ایزو ترم)  رول شده پشم خام فله  مستقیما از خط تولید گرفته شده ،دارای پیوندی سست بوده و برای عایق کاری در حفره های دارای ابعاد نا منظم  به کار برده می شود تراکم پشم به کار برده شده به هدایت حرارتی مورد نیاز بستگی دارد. موارد استفاده پشم خام لحافی یا فله ای : عایق كاری وسائل خانگی و صنعتی، صنایع لنت سازی و ساخت صفحه كلاچ،صنایع ساخت ایرانیت ، ماشین های پخت ، اگزوزهای صنعتی و اتومبیل ها ، درب و دیوارهای ساختمان ، بتن های سبك، عایق کاری بین دو جدار دیوارهای ساختمان ، اطراف كانالهای تهویه، جدار دود کش ها ، پر کردن فضا های فاقد شکل هندسی منظم ، ایزوگام , عایق های رطوبتی و … همگی از موارد  استفاده  ایزوترم می باشند. پشم خام حلاجی شده جایگزین مناسب و بی ضرر برای آزبست  در تولید لنت ترمز می باشد.

پشم سنگ ویلا

پشم سنگ ویلا

[portfolio_slideshow ]

نوشته‌های تازه

بایگانی

دسته بندی